لطفا پزشک مورد نظر را انتخاب نمایید. [توجــه: رزرو نوبت، تنها با پرداخت اینترنتی امکان پذیر می باشد]
رزاق پور - نیره
چشم پزشکی
فعـــال
عزیز خانی - مومنه
چشم پزشکی
فعـــال
فکری - یوسف
چشم پزشکی
ظرفیت تکمیل شده
محمودی نژاد آذر - سحر
چشم پزشکی
فعـــال