میز خدمت الکترونیکی مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) اردبیل

آدرس :اردبیل میدان بسیج ،جنب دانشگاه آزاد اسلامی

تلفن تماس :5-33733081-045 دورنگار :33733086-045

تلفن تماس کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی(ع) :33751113-045