لطفا پزشک مورد نظر را انتخاب نمایید.
اوجاقی - حبیب
فلوشیپ قرنیه چشم
حافظی فر - بهرام
پوست
خلیل اللهی - سید حجت
پوست
رستمی - مجید
پوست
ظرفیت تکمیل شده
سید شنوا - سید جواد
چشم پزشکی
عزتی - احسان
پوست
محسنی راد - حامد
فلوشیپ پیوند کلیه
مرادی - علی اکبر
آندویورولوژی و لاپراسکوپی
منتصر اسدی - هیلدا
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
ولیزاده - فرزین
ارولوژی